Dosud vydané

Biblické krajiny obálka

Biblické krajiny

Soubor 50 soch Vojtěšky Vlčkové fotografoval Martin Tůma. Kniha je na 156 stránkách pojednáním padesáti příběhů Bible kralické, texty jsou v českém, francouzském, anglickém a německém jazyce. V. Vlčková vytvářela sochy dlouhých 15 let.

Titul BIBLICKÉ KRAJINY evokuje to, že se v čase a prostoru přesuneme do míst a událostí, které ovlivnily civilizační vývoj lidstva. Částečně tomu tak skutečně je. Vojtěška Vlčková skrze svoje originální sochy zachycené fotografem Martinem Tůmou, který je vtěsnal „jen“ do dvou rozměrů, aniž by jim ublížil, nás provází po biblické krajině a těmi nejdůležitějšími událostmi z doby před více než dvěma tisíci lety.

Listování v knize je už samo o sobě jako návštěva chrámu, proměňující naše srdce a duši. A nad jejími stránkami si uvědomuji, že biblickou krajinou je celá naše planeta včetně této české kotliny. A že události, které ztvárňuje a o kterých pojednává, se odehrávají i dnes mezi námi, jsou živé a žít budou.

Předmluvu napsal kardinál Dominik Duka.


Pověsti z Peček a okolí obálka

Pověsti z Peček a okolí

Kniha doc. dr. Václava Zieglera. Znalce historie a přírody. Je to již po několikáté, co se v knize věnuje svému rodnému kraji. Tentokrát sestavil unikátní soubor pověstí, tak, jak je zaznamenával po mnoho let. Pověsti vykládají většinou staří a moudří lidé, kteří si je pamatují z vypravování svých předků a aby ty pověsti byly ještě krásnější, než bývaly při tom vypravování, přidají k nim své znalosti i svou, většinou velmi krásnou fantazii.

Každá z devatenácti pověstí má racionální jádro, v mnohých vystupují skutečné historické osobnosti či děje, jsou u nich zaznamenána jazykovědná fakta. Tedy události nezpochybnitelné. Vypovídají  O založení Peček, O lupičích v Tatcích, O hradě Kotkově, vyprávění se dotýká i Velkých Chvalovic, Ratenic, najdeme pověst z Kandie, Bačova atd.

Knihu (21x24 cm), V8 vazba, barva 4/4, o rozsahu cca 96 stran ilustruje foto-grafika Mirka Fořta.

V předmluvě píše starosta Peček ing. Milan Urban:
        Když se mi dostaly do rukou texty pana dr. Václava Zieglera, kronikáře města Peček, historika, přírodovědce, pedagoga, bylo mi jasné, že je potřeba se o ně podělit. Možná i polemizovat, možná vyprovokovat další autory k sepsání pověstí tak, jak je znají oni. Pomůže to našemu městu i jeho okolí. A těm, kteří je přijmou tak, jak jsou popsány, přeji hezké počtení, protože toho už je v dnešní době málo. Knihu ilustroval svými foto-grafikami Mirek Fořt. Novinář, fotograf, scénárista a hlavně další pečecký patriot. Oba autoři připravili knihu bez jakýchkoli nároků na honorář. Protože jsou patrioti.


Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob obálka

Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob

Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob obálka
Petr Hora - Hořejš

Kniha vyšla k 550.výročí mírových snah krále, který předběhl svou dobu o několik století. V jeho žilách nekolovala královská krev. Za normálních okolností, v poklidnějších časech, by proto neměl na panovnické žezlo nárok. Jako pouhý šlechtic se v tehdejší přísně hierarchizované společnosti ocital o schůdek níž – k trůnu mohl leda v pokleku zhlížet.

Přesto se jako jediný a současně poslední Čech dokázal vklínit do posloupnosti dynastických vládců Koruny české. Autor Petr Hora-Hořejš proslul svojí řadou knih Toulky českou minulostí. Také jeho nová kniha o Jiřím z Poděbrad zachovává model, kdy hlavní text je doplněn na každé straně okrajovým sloupcem doplňujících informací. Samozřejmostí je bohatý obrazový doprovod.

Formát B5, barva 4/4, rozsah 120 stran, vazba V8, křída 115g mat

Kniha vznikla za podpory   Ministerstvo kultury České republikyČSOB


Český ráj to na pohled a na procházky obálka

Český ráj to na pohled a na procházky

Václav Ziegler

Knížka je odrazem z autorových cest po Českém ráji a Podkrkonoší. Nechce se rovnat vědeckým pojednáním, ani románům či povídkám. Jsou to postřehy, které skládaly obraz krajiny a přírody Českého ráje a Podkrkonoší a věříme, že vytvoří v mysli i srdci čtenářů téměř dokonalý obraz kraje. A třeba se najdou i tací, kteří se zamyslí nad ochranou bohatství přírody i nad poznáním nenásilně předkládaným, ze kterého může vzejít environmentální cítění.

Tím se dosáhne zvyšování informovanosti a osvěty v problematice ochrany krajiny, organismů a neživé přírody i památek, prohloubí se péče o životní prostředí a propagace nových vědeckých poznatků v dané oblasti. Kniha se může stát i dobrým vodítkem pro školy a organizace všech typů při environmentální výchově. Kniha má bohatý obrazový doprovod.

Partnery tohoto vydání knihy jsou   Středočeský krajKrálovéhradecký krajChládek a Tintěra


Televizní střepiny v sametu / Televizné črepiny v zamate obálka

Televizní střepiny v sametu / Televizné črepiny v zamate

Autoři Miroslav Fořt a Štefan Nižňanský, dlouholetí pracovníci Československé televize. Je psána česky a slovensky.

Kniha prináša úplne nový, dosiaľ nepublikovaný, pohľad na mechanizmus televízneho spravodajstva v socialistickom Československu v 70-tych a 80-tych rokoch. Rozprávanie a spomienky moderátorov Televíznych novín a Aktualít ako priamych protagonistov, otvárajú tiež pohľad do zákulisia redakcií a vysielacích pracovísk počas prevratných udalostí v Novembri ´89. No tiež na poprevratový vývoj v politike aj v médiách.

Faktografii doplňují autentické dobové fotografie z vysílání a více než dvě desítky původních rozhovorů se známými tvářemi z obrazovky a dalšími lidmi Československé televize.

Rozsah 232 stran, formát: B5, křída 115g mat, vazba V8


Američtí prezidenti mediálního věku

Američtí prezidenti mediálního věku

Dalibor Mlejnský

Kniha věnuje pozornost americkým prezidentům, které spojuje období, v němž hrála velmi důležitou úlohu média, zejména pak televize. V současné době jsme svědky důležité změny. Kdokoliv v době před-internetové chtěl sdělit svůj postoj nebo jen informovat o události jíž byl svědkem, potřeboval přístup do médií. Tímto způsobem média utvářela všeobecně rozšířený obraz společenské reality. Tento „dozor“ nad zobrazovanou skutečností ztratil veškerý význam v éře internetu.

Sociální sítě umožňují komukoli sdílet cokoli. Jejich prostřednictvím se vytvořil obrovský sociální prostor. Představme si jej jako nový, neprobádaný světadíl. Stejně jako před více než pěti sty lety Kolumbus, ani dnes si většina z nás není schopna uvědomit velikost tohoto objevu. Bez přehánění lze internetový prostor označit jako nový rozměr našeho světa. Na pomyslném světadílu jsme nedávno přistáli a dnes pomalu opouštíme písečné pláže a vydáváme se do neznámých zákoutí ve vnitrozemí.

A proč kniha začíná právě Kennedym? Jistě existuje všeobecná shoda, že právě s tímto prezidentem začíná období symbiózy médií a politiky, v němž přestala být pouze slyšet slova a začaly promlouvat obrazy.

Rozsah 160 stran, formát B5, křída 115g mat, vazba V8


KALEIDOSKOP života a vlády KARLA IV.

KALEIDOSKOP života a vlády KARLA IV.

Dalibor Mlejnský

Z pestré škály informací vzniká mnohovrstevný obraz středověkého panovníka skutečně evropského formátu. Přínos Karlovy vlády pro Země Koruny české je patrný dodnes. Nejde jen o velkorysé rozšíření Prahy založením Nového města, a dále založení Karlštejna nebo Karlovy univerzity. Zájem velkého panovníka se například soustředil i na, v té době poněkud chaotické, pěstování vinné révy. Roku 1358 byl vydán Karlův vinařský mandát, vymezující právní rámec vinařství. I z tohoto důvodu se mezi Čechy (Morava se v této oblasti vyvíjela svébytně) označovanými za národ pivařů vždy našla významná skupina ctitelů kvalitního (!) vína. Stejně pevně jako vinařství byl založen v roce 1357 Karlův most, dodnes odolávající povodním, válkám, dopravě a turistům. Není divu, že v anketě o Největšího Čecha zvítězil právě císař Karel, i když tak úplně Čech nebyl. Mezi „českými“ přemyslovskými předky najdeme Štaufy, Arpádovce i Rurikovce, ale nelze popřít, že bez Českého království, coby mocenské základny, by byla cesta českého prince Václava, později Karla, na římský trůn mnohem složitější, ne-li zcela vyloučená.

Kniha nepřináší nová, senzační odhalení. Na straně druhé nejde ani o strohé shrnutí dat, předkládané informace jsou různobarevné a nestálé, jako sklíčka v KALEIDOSKOPU. Stačí jiný úhel, jiný odraz světla a obraz (doby i historické postavy) se mění. Tento přístup považuji za přesnější, často se zapomíná, že žádná doba ani osoba nemá pouze jediný rozměr.

Formát B5, rozsah 140 stran, křída 115g mat, vazba V8


PROTON - POŽEHNÁNÍ nebo PROKLETÍ

PROTON - POŽEHNÁNÍ nebo PROKLETÍ

MUDr. Antonín Pečenka

Česká medicína je fackována. Byla fackována i dříve. To, když si mocní výrobci léků, zdravotnických prostředků a technologií začali pečlivě vybírat v řadách významných lékařů, úředníků a poslanců své spřízněné duše. Přízeň rozhodujících osob nechtěli nikdy zadarmo. Pochopili po svém socialistický termín – hmotná zainteresovanost. Účetní rozdíl zaplatily veřejné rozpočty pomocí armády daňových poplatníků.

Mediálně vděčná kauza „PROTON“ očima nedobrovolného aktéra, bývalého nuceného správce VZP, Antonína Pečenky. Emotivní povídání na téma „každý dobrý skutek je po zásluze potrestán“. Bývalý nucený správce VZP seznamuje čtenáře se svou verzí mediálně známého příběhu, podrobně popisuje fungování našeho zdravotnictví a zkušenost s policejním vyšetřováním a soudy.

Formát: A5, rozsah 132 stran, vazba: V2


Život patnáctky

Život patnáctky

Simona Fořtová, Richard Koníček

Dnes není ohroženějšího druhu politiků, než jsou starostové. V dřívějších dobách starosta obecně platil za váženého člověka, kterému občané důvěřovali a měli ho v úctě. Věděli, že obec je díky jeho osobě v těch nejlepších rukou. Funkci starosty určitě nelze považovat za běžné povolání. Je to funkce zahrnující obrovskou zodpovědnost. Čtyřiadvacet hodin denně. Starosta znamená – starati se. V česko-moravsko-slezské kotlině je to představitel obce. Ale také Sokola, Orla či jiných spolků.

Starati se předpokládá znát potřeby těch, o které se má starosta starat. Proto musí mezi svůj lid docházet. Dívat se, naslouchat, diskutovat, podílet se, hájit jejich zájmy, atd.. Trochu jiné formy má tato péče na vsi, trochu jiné ve městě. Najít prototyp toho, kdo by mohl stát pro vesnici i město modelem, nebylo snadné. Volba padla na Horní Měcholupy a Hostivař. Městská aglomerace a vesnice. Bez hranic a antagonismů. Že by díky starostovi ? Možná. Zkusíme najít recept i pro ostatní starosty, jak pečovat o „své“.

Abychom alespoň částečně zachytili rozmanitosti žití, pojali jsme příběh Prahy 15 jako publicistickou mozaiku.

Formát B5, rozsah 126 stran, vazba V8, papír křída mat 135g


Řepy krásné, Řepy mé

Řepy krásné, Řepy mé

Jaroslav Hájek

Pochopit přítomnost a současně myslet na budoucnost bez znalosti historie a své minulosti nelze. Ostatně říká se, že kdo nezná svoji minulost, nezná ani sám sebe. Proto nakladatelství Galerie EfEf s.r.o., spolu s Městskou částí Praha 17, touto více méně obrazovou publikací čtenářům přiblížit „řepské“ časy z dob minulých. A to z pohledu rodáka, nadšeného historika a patriota Jaroslava Hájka. Nechybí zde ani historie novodobá a konfrontace s dneškem.

Kniha s pěti stovkami dobových dokumentů i současných obrazů vhodně doplněná texty a širokými popisky fotografií a událostí, volně navazuje a doplňuje již v roce 2006 vydanou publikaci „Kniha o Řepích“.

Pevná vazba V8, formát 21x26,5, křída 135g mat, 268 stran.


Spirála zelené krásy středních Čech

Střední Čechy, spirála přírodních krás

Střední Čechy jsou velké a přírodně a kulturně velmi rozmanité. Svědčí o tom nejen množství zvláště chráněných území (kde jinde mají 6 CHKO), ale i množství památek hrady a zámky počínaje, památkově chráněnými městy a obcemi či jednotlivými budovami (nezapomene se ani na krásu železničních stanic) konče. Je zde takové množství dalších zajímavostí, že by každý jejich region zasloužil mít vlastní publikaci.

Kniha charakterizuje skutečně nezaměnitelné znaky, které má každý úsek zdejší přírody a krajiny.

Všechno se odvíjí od velkých řek, které do středních Čech přitékají a tady se spojují v jednu velkou, která jejich vody nese daleko, až do Severního moře. Přirozeným středem kraje je Praha. Podrobně se Prahou kniha nezabývá, ale zmínit se musí, protože bez ní by střední Čechy nebyly středními Čechami. A od dotyku s Prahou se k jihu a pak k východu, severu, západu a zase k jihu odvíjejí jednotlivá povídání, takže celek je vlastně spirála, která se postupně rozvíjí, aby nakonec skončila tou nejsevernější obcí kraje. Každé povídání má nějaký příběh a od něho se odvíjí i jeho název. Publikace je doplněna fotografiemi detaily přírody i krajinných celků, i kresbami některých významných druhů rostlin, živočichů či zkamenělin. A vždy s vyznačením místa v mapě.

Knihu posuzoval mimo jiné RNDr. Rudolf Prokop, CSc., přední český a světový paleontolog. Z jeho posudky vyplývá, že kniha neztrácí na odbornosti, a přesto je i pro laika velmi čtivá.

Formát A4, celobarevná, 180 fotografií, rozsah 194 stran, křída 135g mat.


SHAKESPEARE, HAVEL A TI DRUZÍ

Miroslav Fořt

Na rozdíl od fotografie, nikdo neví, kdy vzniklo divadlo a kdo je jeho vynálezcem. Na počátku byly zřejmě pravěké rituály a starodávné náboženské obřady. A protože v podstatě každý člověk vědomě či nevědomě a lépe či hůře hraje ve svém životě nějaké divadlo, stalo se divadlo součástí lidské kultury a dnes přitahuje stejně jako kdysi třeba v Antice. Lidé milují divadlo, protože přináší emoce, zkušenosti, inspiruje, dokáže pobavit a stejně tak otevírá prostor k zamyšlení.

S fotografií je to zdánlivě mnohem jednodušší. Princip camery obscury zpočátku pomáhal především malířům, ale než se od pouhého přenesení obrazu ten těkavý okamžik konečně podařilo i zvěčnit na papír, uplynula ještě dlouhá staletí. Dnes digitální fenomén, který se stejně jako divadlo, stal zcela přirozenou součástí naší kultury. A díky své téměř absolutní dostupností člověka neustále přitahuje a provokuje.

Divadlo i fotografie vyprávějí příběhy. Mirek Fořt, autor unikátní knihy, se po většinu své profesní kariery věnoval zprostředkování příběhů. Především racionálním úhlem pohledu žurnalisty. V nové knize spojil své dvě velké lásky. Divadlo a fotografii. V obou případech totiž musí člověk vidět a cítit mnohem víc, než mu nabízí jen vlastní oči. Není proto náhodou, že své obrazy fotografiky spojil s názvy nejrůznějších divadelních her. Vždyť svět je přece divadlo, jak kdysi napsal slovutný velký vypravěč příběhů William Shakespeare.

Kniha se sedmi desítkami obrazů a s nimi sedmi desítkami vybraných citátů z divadelních her je unikátní i proto, že vychází v omezeném nákladu a bez možnosti dotisku.

Formát A4, celobarevná, 70 fotografií, rozsah 154 stran, křída 135g mat, vazba V8


POVĚSTI Z PEČEK A OKOLÍ

Václav Ziegler, Miroslav Fořt, Vladislava Tomanová

Jde o rozšíření a přepracované vydání knihy Pověsti Peček a okolí. Ilustrací jsou tentokrát obrazy míst, kterých se pověsti týkají.

Pověsti jsou ozvěny dějů dávno minulých, které se už nikdy nevrátí, a lidská paměť je ve své obrazotvornosti přizpůsobila k obrazu svému. Většinou je vyprávějí staří a moudří lidé, kteří si je pamatují z vypravování svých předků. Přidávají k nim své znalosti a obohacují je svou fantazií. Tak pověsti hovoří k lidem současným, a přitom vykládají někdy trochu přikrášlenou historii určitého místa. A to je důležité, neboť často nevíme, odkud jdeme a kam směřujeme, a naše kroky jsou pusté a prázdné. Važme si tedy toho, co bylo kdysi zapsáno a nelze to zpochybnit, ale i toho, co se ústním předáváním po generace našich předků změnilo v pověst.

Ke každé pověsti je připojeno v jejím úvodu či doslovu její racionální jádro. V mnohých vystupují skutečné historické osobnosti či jsou popisovány faktické děje, jsou v nich zaznamenána jazykovědná fakta – tedy události nezpochybnitelné.

Formát B5, rozsah 102 plnobarevných stran, křída 135g mat, vazba V8


Participovali jsme

150 poděbradských příběhů obálka

150 poděbradských příběhů

Knížka novináře, publicisty, autora a režiséra divadelních her Ladislava Langra 150 PODĚBRADSKÝCH PŘÍBĚHŮ přináší stručný, ale přesto snad nejucelenější soubor poděbradských známých i pozapomenutých příběhů, výjimečných osobností, významných událostí a pozoruhodných míst, které vždy mají celostátní přesah. Pozoruhodné je i to, že každý příběh je limitovaný počtem 300 slov, což je mimořádné.

Rozsah 312 stran, formát: 15x15cm, papír: křída 115g mat


Dráče Bůby

Dráče Bůby

Napsal František D. Skořepa, ilustroval Radek Pilař.

Pohádkové příběhy pro děti školního věku.

Rozsah 112 stran, formát B5, křída mat 135, vazba V8


Povídání v lotosovém květu - aneb Jóga Šperky Bylinky pro zdraví a krásu

Povídání v lotosovém květu - aneb Jóga Šperky Bylinky pro zdraví a krásu

Miroslav Fořt, Lubomír Kříž

Soubor praktických rad a návodů cvičení přizpůsobených fyzickým možnostem středoevropanů.

Rozsah 80 stran, formát 160x260 mm, barva 1/1, ofset