Dosud vydané

PROTON - POŽEHNÁNÍ nebo PROKLETÍ

PROTON - POŽEHNÁNÍ nebo PROKLETÍ

Autor: MUDr. Antonín Pečenka

Česká medicína je fackována. Byla fackována i dříve. To, když si mocní výrobci léků, zdravotnických prostředků a technologií začali pečlivě vybírat v řadách významných lékařů, úředníků a poslanců své spřízněné duše. Přízeň rozhodujících osob nechtěli nikdy zadarmo. Pochopili po svém socialistický termín – hmotná zainteresovanost. Účetní rozdíl zaplatily veřejné rozpočty pomocí armády daňových poplatníků.

Mediálně vděčná kauza „PROTON“ očima nedobrovolného aktéra, bývalého nuceného správce VZP, Antonína Pečenky. Emotivní povídání na téma „každý dobrý skutek je po zásluze potrestán“. Bývalý nucený správce VZP seznamuje čtenáře se svou verzí mediálně známého příběhu, podrobně popisuje fungování našeho zdravotnictví a zkušenost s policejním vyšetřováním a soudy. Příběh dosud není, alespoň pro vypravěče, ukončen, svého pokračování se tak dočká i kniha.


Rozsah: 132 stran
Formát: A5
Vazba: V2
ISBN: 978-80-905787-5-3


KALEIDOSKOP života a vlády KARLA IV.

KALEIDOSKOP života a vlády KARLA IV.

Autor: Mgr. Dalibor Mlejnský, MBA

Z pestré škály informací vzniká mnohovrstevný obraz středověkého panovníka skutečně evropského formátu. Přínos Karlovy vlády pro Země Koruny české je patrný dodnes. Nejde jen o velkorysé rozšíření Prahy založením Nového města, a dále založení Karlštejna nebo Karlovy univerzity. Zájem velkého panovníka se například soustředil i na, v té době poněkud chaotické, pěstování vinné révy. Roku 1358 byl vydán Karlův vinařský mandát, vymezující právní rámec vinařství. I z tohoto důvodu se mezi Čechy (Morava se v této oblasti vyvíjela svébytně) označovanými za národ pivařů vždy našla významná skupina ctitelů kvalitního (!) vína. Stejně pevně jako vinařství byl založen v roce 1357 Karlův most, dodnes odolávající povodním, válkám, dopravě a turistům. Není divu, že v anketě o Největšího Čecha zvítězil právě císař Karel, i když tak úplně Čech nebyl. Mezi „českými“ přemyslovskými předky najdeme Štaufy, Arpádovce i Rurikovce, ale nelze popřít, že bez Českého království, coby mocenské základny, by byla cesta českého prince Václava, později Karla, na římský trůn mnohem složitější, ne-li zcela vyloučená.

Kniha nepřináší nová, senzační odhalení. Na straně druhé nejde ani o strohé shrnutí dat, předkládané informace jsou různobarevné a nestálé, jako sklíčka v KALEIDOSKOPU. Stačí jiný úhel, jiný odraz světla a obraz (doby i historické postavy) se mění. Tento přístup považuji za přesnější, často se zapomíná, že žádná doba ani osoba nemá pouze jediný rozměr.


Rozsah: 146 stran
Formát: B5
Papír: křída 135g mat
Vazba: V8
ISBN: 978-80-905787-4-6


Američtí prezidenti mediálního věku obálka

Američtí prezidenti mediálního věku

Autor: Mgr. Dalibor Mlejnský, MBA

Kniha věnuje pozornost americkým prezidentům, které spojuje období, v němž hrála velmi důležitou úlohu média, zejména pak televize. V současné době jsme svědky důležité změny. Kdokoliv v době před-internetové chtěl sdělit svůj postoj nebo jen informovat o události jíž byl svědkem, potřeboval přístup do médií. Tímto způsobem média utvářela všeobecně rozšířený obraz společenské reality. Tento „dozor“ nad zobrazovanou skutečností ztratil veškerý význam v éře internetu. Sociální sítě umožňují komukoli sdílet cokoli. Jejich prostřednictvím se vytvořil obrovský sociální prostor. Představme si jej jako nový, neprobádaný světadíl. Stejně jako před více než pěti sty lety Kolumbus, ani dnes si většina z nás není schopna uvědomit velikost tohoto objevu. Bez přehánění lze internetový prostor označit jako nový rozměr našeho světa. Na pomyslném světadílu jsme nedávno přistáli a dnes pomalu opouštíme písečné pláže a vydáváme se do neznámých zákoutí ve vnitrozemí.

A proč kniha začíná právě Kennedym? Jistě existuje všeobecná shoda, že právě s tímto prezidentem začíná období symbiózy médií a politiky, v němž přestala být pouze slyšet slova a začaly promlouvat obrazy.


Rozsah: 160 stran
Formát: B5
Papír: křída 135g mat
Vazba: V8
ISBN: 978-80-905787-2-2
Praha 2017


Televizní střepiny v sametu / Televizné črepiny v zamate obálka

Televizní střepiny v sametu / Televizné črepiny v zamate

Autoři Miroslav Fořt a Štefan Nižňanský, dlouholetí pracovníci Československé televize. Je psána česky a slovensky.

Kniha prináša úplne nový, dosiaľ nepublikovaný, pohľad na mechanizmus televízneho spravodajstva v socialistickom Československu v 70-tych a 80-tych rokoch. Rozprávanie a spomienky moderátorov Televíznych novín a Aktualít ako priamych protagonistov, otvárajú tiež pohľad do zákulisia redakcií a vysielacích pracovísk počas prevratných udalostí v Novembri ´89. No tiež na poprevratový vývoj v politike aj v médiách.

Faktografii doplňují autentické dobové fotografie z vysílání a více než dvě desítky původních rozhovorů se známými tvářemi z obrazovky a dalšími lidmi Československé televize.


Rozsah: 232 stran
Formát: B5 s pevnou vazbou
Cena publikace je 350,-Kč


Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob obálka

Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob

Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob obálka

Kniha vychází k 550.výročí mírových snah krále, který předběhl svou dobu o několik století. V jeho žilách nekolovala královská krev. Za normálních okolností, v poklidnějších časech, by proto neměl na panovnické žezlo nárok. Jako pouhý šlechtic se v tehdejší přísně hierarchizované společnosti ocital o schůdek níž – k trůnu mohl leda v pokleku zhlížet. Přesto se jako jediný a současně poslední Čech dokázal vklínit do posloupnosti dynastických vládců Koruny české. Autor Petr Hora-Hořejš proslul svojí řadou knih Toulky českou minulostí. Také jeho nová kniha o Jiřím z Poděbrad zachovává model, kdy hlavní text je doplněn na každé straně okrajovým sloupcem doplňujících informací. Samozřejmostí je bohatý obrazový doprovod.


Rozsah: 120 stran
Formát: B5
Papír: křída 115g mat
Vazba: V8
ISBN: 978-80-905787-0-8
Cena publikace je 269,-Kč


Pověsti z Peček a okolí obálka

Pověsti z Peček a okolí

Nová kniha doc. dr. Václava Zieglera. Znalce historie a přírody. Je to již po několikáté, co se v knize věnuje svému rodnému kraji. Tentokrát sestavil unikátní soubor pověstí, tak, jak je zaznamenával po mnoho let. Pověsti vykládají většinou staří a moudří lidé, kteří si je pamatují z vypravování svých předků a aby ty pověsti byly ještě krásnější, než bývaly při tom vypravování, přidají k nim své znalosti i svou, většinou velmi krásnou fantazii. Tak pověsti hovoří k lidem současným a přitom vykládají krásnou, byť trochu nadnesenou, historii určitého místa. A bez historie jsme nic, nevíme, odkud jdeme a kam směřujeme, naše kroky jsou pusté a prázdné. Važme si nejen toho, co kdysi bylo zapsáno a nelze to zpochybnit, totiž historie, ale i toho, co ústním předáváním po generace našich předků se změnilo v pověst. Navíc pověsti z dávných let jsou v mnohém poučné. Alespoň odhalují, jak naši předkové žili, čeho si ctili a čeho se báli. A také, že žádné zlo neujde trestu. A kniha dává i možnost se nad tím zamyslet.

Každá z devatenácti pověstí má racionální jádro, v mnohých vystupují skutečné historické osobnosti či děje, jsou u nich zaznamenána jazykovědná fakta. Tedy události nezpochybnitelné. Vypovídají  O založení Peček, O lupičích v Tatcích, O hradě Kotkově, vyprávění se dotýká i Velkých Chvalovic, Ratenic, najdeme pověst z Kandie, Bačova atd.

Knihu (21x24 cm), V8 vazba, barva 4/4, o rozsahu cca 96 stran ilustruje foto-grafika Mirka Fořta. Na přelomu roku 2012-13 vychází v nakladatelství Galerie EfEf.

V předmluvě píše starosta Peček ing. Milan Urban:
        Když se mi dostaly do rukou texty pana dr. Václava Zieglera, kronikáře města Peček, historika, přírodovědce, pedagoga, bylo mi jasné, že je potřeba se o ně podělit. Možná i polemizovat, možná vyprovokovat další autory k sepsání pověstí tak, jak je znají oni. Pomůže to našemu městu i jeho okolí. A těm, kteří je přijmou tak, jak jsou popsány, přeji hezké počtení, protože toho už je v dnešní době málo. Knihu ilustroval svými foto-grafikami Mirek Fořt. Novinář, fotograf, scénárista a hlavně další pečecký patriot. Oba autoři připravili knihu bez jakýchkoli nároků na honorář. Protože jsou patrioti.


Biblické krajiny obálka

Biblické krajiny

Soubor 50 soch Vojtěšky Vlčkové fotografoval Martin Tůma. Kniha je na 156 stránkách pojednáním padesáti příběhů Bible kralické, texty jsou v českém, francouzském, anglickém a německém jazyce. V. Vlčková vytvářela sochy dlouhých 15 let.

Titul BIBLICKÉ KRAJINY evokuje to, že se v čase a prostoru přesuneme do míst a událostí, které ovlivnily civilizační vývoj lidstva. Částečně tomu tak skutečně je. Vojtěška Vlčková skrze svoje originální sochy zachycené fotografem Martinem Tůmou, který je vtěsnal „jen“ do dvou rozměrů, aniž by jim ublížil, nás provází po biblické krajině a těmi nejdůležitějšími událostmi z doby před více než dvěma tisíci lety.

Listování v knize je už samo o sobě jako návštěva chrámu, proměňující naše srdce a duši. A nad jejími stránkami si uvědomuji, že biblickou krajinou je celá naše planeta včetně této české kotliny. A že události, které ztvárňuje a o kterých pojednává, se odehrávají i dnes mezi námi, jsou živé a žít budou.

Předmluvu napsal kardinál Dominik Duka.

kontaktujte nás


Český ráj to na pohled a na procházky obálka

Český ráj to na pohled a na procházky

Vědeckých pojednání, básní a jejich rozborů, románů i krátkých povídek, fotografických publikací i souborů zdejších pohádek a pověstí bylo napsáno již velmi mnoho. Neradi bychom byli, aby knížka byla učená. Text knížky je odrazem a postřehy z autorových cest po Českém ráji a Podkrkonoší. Kniha se nechce rovnat vědeckým pojednáním, ani románům či povídkám. Jsou to postřehy, které skládaly obraz krajiny a přírody Českého ráje a Podkrkonoší a věříme, že vytvoří v mysli i srdci čtenářů téměř dokonalý obraz kraje. A třeba se najdou i tací, kteří se zamyslí nad ochranou bohatství přírody i nad poznáním nenásilně předkládaným, ze kterého může vzejít environmentální cítění. Tím se dosáhne zvyšování informovanosti a osvěty v problematice ochrany krajiny, organismů a neživé přírody i památek, prohloubí se péče o životní prostředí a propagace nových vědeckých poznatků v dané oblasti. Kniha se může stát i dobrým vodítkem pro školy a organizace všech typů při environmentální výchově. Kniha s bohatým fotografickým doprovodem formátu B5, vázaná, rozsah 220 stran, vyjde na přelomu září a října 2014.

Partnery tohoto vydání knihy jsou Středočeský krajKrálovéhradecký krajChládek a Tintěra


Participovali jsme

150 poděbradských příběhů obálka

150 poděbradských příběhů

Knížka novináře, publicisty, autora a režiséra divadelních her Ladislava Langra 150 PODĚBRADSKÝCH PŘÍBĚHŮ přináší stručný, ale přesto snad nejucelenější soubor poděbradských známých i pozapomenutých příběhů, výjimečných osobností, významných událostí a pozoruhodných míst, které vždy mají celostátní přesah. Každému příběhu věnoval autor jednu stranu a každý příběh je doplněný nejen bohatou fotografickou dokumentací, ale také dalšími odkazy na zajímavé faktografické údaje. Chronologicky řazené příběhy začínají na úsvitu dějin v pozdějším poděbradském prostoru zhruba před 100 miliony lety. Poslední 150-tý příběh přináší známá i méně známá fakta z přejmenování Základní školy Na Valech na školu Václava Havla v roce 2012. Už názvy poutavě zpracovaných příběhů slibují příjemný čtenářský zážitek se spoustou informací. Nalezneme zde například Příběh marného dobývání hradu, Příběh tajemné Anny, Příběh nemravného básníka, Příběh poděbradského moře, Příběh uloveného nimroda, Příběh nezvaných hostů, Příběh potopeného parníku a mnohé další.
Kromě příběhů vás zaujme bohatost jazyka, slovní obraty a mnoho zajímavých myšlenek. Pozoruhodné je i to, že každý příběh je limitovaný počtem 300 slov, což je mimořádné.

Rozsah: 312 stran
Formát: 15x15cm
Papír: křída 115g mat